21VP: Công điện-Tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử...
20/05/2021
(GLO) - Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tưởng...
19/05/2021
(GLO)- Ngày 24-11, UBND tỉnh Gia Lai có Chỉ thị số 14/CT...
29/11/2020
20CĐ: Công đoàn Sở Xây dựng và các doanh nghiệp xây dựng...
14/11/2020
20VP: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng
13/11/2020
1  2 3 4 5...