CHUYÊN MỤC

Tin tức > QLCL: Sở Xây dựng hướng dẫn về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh G

QLCL: Sở Xây dựng hướng dẫn về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/03/2017

02-HD-QLCL-HD244-(1).jpg
Nguồn ảnh: Internet

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định và phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 9/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về quản lý dự án đầu t­­ư công của tỉnh Gia Lai,
Sở Xây dựng hướng dẫn về Quản lý chất lượng (QLCL) và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Hướng dẫn chi tiết tải về tại đây

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Việt Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai