CHUYÊN MỤC

Tin tức > Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên đ

Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

26/12/2016

Căn cứ Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Công văn số 5127/UBND-KT ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Gia Lai v/v triển khai Luật phí và lệ phí,... Chi tiết xem tại đây

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Việt Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai