Quản lý QH - KT - phát triển đô thị - hạ tầng kỹ thuật > QLQH: Đăng tải Thiết kế điển hình mẫu Trụ sở HĐND-UBND cấp xã kèm Quyết định ban hành số 510/QĐ-UBND

QLQH: Đăng tải Thiết kế điển hình mẫu Trụ sở HĐND-UBND cấp xã kèm Quyết định ban hành số 510/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh

30/06/2017

Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 510/QĐ-UBND ban hành thiết kế mẫu Trụ sở làm việc HĐND-UBND xã, phường, thị trấn

1. Phạm vi áp dụng: 
Áp dụng cho công trình đầu tư xây dựng mới. Trong đó:
- Mẫu 2 tầng xây dựng ở vùng sâu, vùng xa.
- Mẫu 3 tầng xây dựng ở phường, thị trấn, xã gần trung tâm.
2. Mẫu ban hành:
- 02 mẫu 2 tầng; diện tích sàn: 885m2-868m2.
- 02 mẫu 3 tầng; diện tích sàn: 897m2 - 914m2.
Tải Mẫu thiết kế đầy đủ tại đây:    Mẫu 01    Mẫu 02
 
3-CV908-signed_001.png
PC-MAU-1-2-TANG-(2).jpg
PC-MAU-1-3-TANG.jpg
PC-MAU-2-2-TANG.jpg
PC-MAU-2-3-TANG.jpg

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Việt Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai