CHUYÊN MỤC

Quản lý QH - KT - phát triển đô thị - hạ tầng kỹ thuật > Phát triển đô thị > Hướng dẫn lập Đề án công nhận đô thị loại V trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Hướng dẫn lập Đề án công nhận đô thị loại V trên địa bàn tỉnh Gia Lai

12/01/2017

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu đăng ký nguồn kinh phí chỉnh trang phát triển đô thị theo dự thảo của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 3936/UBND-CNXD ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh, Văn bản số 1754/STC-QLNS ngày 25/8/2016 của Sở Tài chính, Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 75/TTr-SXD ngày 8/9/2016 trình UBND tỉnh về việc công nhận 10 đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Ngày 13/9/2016, UBND tỉnh đã có các Quyết định từ số 860 đến số 869 /QĐ-UBND về việc công nhận 10 đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại V để nộp đăng ký về Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, công tác lập hồ sơ để công nhận đô thị loại V vẫn cần phải thực hiện để đáp ứng yêu cầu pháp lý theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 của Quốc hội. Sở Xây dựng đề nghị các huyện nêu trên chỉ đạo phòng chuyên môn nhanh chóng triển khai lập Đề án công nhận đô thị loại V cho đô thị tại địa phương (theo hướng dẫn tại Công văn số 943/SXD-QLQH ngày 6/9/2016 của Sở Xây dựng). Sở Xây dựng gửi kèm Đề án công nhận đô thị thị trấn Chư Prông để các huyện tham khảo thực hiện. Phần thuyết minh có thể áp dụng theo bố cục đề án gửi kèm theo; Phần số liệu các huyện áp dụng theo tiêu chí của Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 và của địa phương mình; Phần bản vẽ thực hiện trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng được duyệt in thu nhỏ đính kèm,...

Chi tiết xem tại đây.

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Việt Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai