Quản lý hoạt động xây dựng > Kinh tế xây dựng > Hướng dẫn các quy định trong công tác lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Hướng dẫn các quy định trong công tác lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

14/09/2015

Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 203/TTr-UBND, ngày 01/9/2015 của UBND Thành phố Pleiku V/v hướng dẫn các quy định trong công tác dịch vụ công ích đô thị. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau: 

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Việt Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai