CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Các đơn vị trực thuộc
dvtt-(1).jpg
 

1. TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tầng 01, Trụ sở làm việc Liên cơ quan, số 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Phó Giám đốc: Huỳnh Tuấn Anh           ĐT: 0914.138.477
Email: 
xuongquyhoachgl@gmail.com


2. TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tổ 15 - Phường Tây Sơn – TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Giám đốc:
Huỳnh Tuấn Anh (Phụ trách)           ĐT: 0914.138.477
Email: ttgdgialai@gmail.com

Biên chế của Sở Xây dựng và đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Giám đốc Sở Xây dựng quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN/NGHIỆP VỤ:
 
       1. Phòng Thí nghiệm LAS – XD 25: 
       Điện thoại:  0269.3.606.318           E-mail: tngl2015@gmail.com

       2. Phòng Tư vấn xây dựng: 
       Điện thoại + Fax:  0269.3.830.832   E-mail: kiemdinhgialai@gmail.com

       3. Phòng Tổng hợp: 
       Fax:  0269.3.830.832                      E-mail: kiemdinhgialai@gmail.com

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Lịch sử hình thành
- Thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, theo đó trong cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng có đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai.        
- Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-SXD ngày 05/12/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai, đơn vị đã thực hiện tiếp nhận về đội ngũ nhân viên, tài sản, trang thiết bị và các công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực kiểm định xây dựng từ Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Gia Lai ( là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng thành lập ngày 17/12/2002).

2. Chức năng:
Đơn vị có chức năng về kiểm định, giám định xây dựng và tổ chức thực hiện các dịch vụ khác trong hoạt động xây dựng.

3. Tư cách pháp lý:
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động.  

4. Đội ngũ:
Đơn vị có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề đúng quy định hiện hành của Nhà nước như: Giám định viên tư pháp xây dựng theo Luật Giám định tư pháp, Thí nghiệm viên và các chứng chỉ hành nghề tư vấn xây dựng theo Luật Xây dựng, nhân viên Phòng Thí nghiệm LAS-XD 25 được đào tạo Thử nghiệm viên theo ISO 17025, Chuyên gia đánh giá chứng nhận theo ISO 17065.

5. Trụ sở:
Được UBND tỉnh Gia Lai cấp đất và kinh phí để xây dựng trụ sở của đơn vị tại Khu quy hoạch - Đường Hoàng Đạo Thuý ( từ số 191 Phạm Văn Đồng đi qua trụ sở Chi cục Quản lý thị trường trên đường vào Khu liên hợp thể thao tỉnh Gia Lai). Công trình đã được thi công và đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2015, là trụ sở của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai trong đó có Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ( mã số LAS-XD 25) trực thuộc đơn vị.

6. Trang thiết bị:
- Ngoài các trang thiết bị văn phòng, máy vi tính và phần mềm tư vấn xây dựng thông thường, kể từ tháng 01 năm 2015, đơn vị đã hoàn thành Đề án 1511, Cơ quan điều hành Đề án là Bộ Xây dựng, đầu tư trang thiết bị thí nghiệm, kiểm định đồng bộ và hiện đại trong lĩnh vực kiểm định xây dựng.
- Các trang thiết bị do Đề án 1511 trang bị cho đơn vị phần lớn có đặc tính kỹ thuật là điều khiển bằng điện tử tự động hoá, độ chính xác cao, đồng thời được kiểm định/hiệu chuẩn thường xuyên đúng quy định theo pháp luật về đo lường của Nhà nước. Do đó trang thiết bị của đơn vị rất phù hợp để kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng nói chung, gạch không nung nói riêng.
- Đặc biệt phép đo điện trở nối đất ( của Hệ thống chống sét hoặc mạng land nội bộ kết nối các thiết bị của công trình) phải là phép đo nằm trong Danh mục phép thử của Phòng Thí nghiệm LAS-XD do Bộ Xây dựng cấp, đồng thời thiết bị đo điện trở này phải được kiểm định đo lường và có Giấy chứng nhận kiểm định theo định kỳ 1 lần/năm. Cả hai điều kiện này đơn vị đều đáp ứng đúng quy định của Nhà nước.

7. Cơ chế tự chủ của đơn vị:
Theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, đơn vị Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.

8. Các văn bản có liên quan đến hoạt động của đơn vị:
- Quyết định số 102/QĐ-SXD ngày 05/12/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai;
- Quyết định số 373/QĐ-BXD ngày 30/6/2015 của Bộ Xây dựng Về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 25;
- Danh mục các phép thử của Phòng Thí nghiệm LAS-XD 25( kèm theo Quyết định số 373/QĐ-BXD ngày 30/6/2015 của Bộ Xây dựng;
- Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai  số: BXD-00001200 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng cấp ngày 18/5/2017.
  
II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai có hai nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
1.  Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước, trực tiếp là Sở Xây dựng, trong công tác kiểm định, giám định về lĩnh vực chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Thực hiện các dịch vụ trong hoạt động xây dựng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh gồm:
2.1. Về kiểm định chất lượng công trình:
a) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xác định đặc tính của đất xây dựng,  vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng trước khi đưa vào sử dụng trong các loại công trình xây dựng; phối hợp đánh giá hợp quy, hợp chuẩn của vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng chế tạo sẵn so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan được áp dụng;
b) Kiểm định xây dựng đánh giá chất lượng, nguyên nhân hư hỏng, giá trị và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc toàn công trình đối với công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
c) Kiểm định đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật trong quá trình khai thác, sử dụng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng;
d) Giám định tư pháp theo vụ việc về lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật theo quy định của Luật Giám định tư pháp.
2.2.  Về khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng công trình.
2.3.  Về tư vấn xây dựng và các dịch vụ khác:
a) Tư vấn lựa chọn nhà thầu theo pháp luật về đấu thầu gồm: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự tuyển; thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu;
b) Tư vấn hoặc nhận ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
c) Tư vấn lập và thẩm tra: Dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ thiết kế và dự toán; giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật;
d) Tư vấn bảo trì các loại công trình xây dựng;
đ) Thi công các công trình mang tính chất nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật lĩnh vực xây dựng; 
e) Hợp tác với các tổ chức trong nước về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kiến thức về lĩnh vực xây dựng; hợp tác với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai