CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Quá trình hình thành và Phát triển
htpt.jpg
 


       Sau ngày giải phóng tỉnh Gia Lai - Kon Tum (17/3/1975), cùng với sự hình thành bộ máy quản lý đất nước sau ngày giải phóng, Ngành Xây dựng đã sớm ra đời. Hoà chung với khí thế phấn khởi và hào hùng của dân tộc, Ngành Xây dựng tỉnh nhà bắt tay ngay vào những việc làm cụ thể với tên Ty Công nghiệp - Xây dựng (Tổ chức tiền thân của hai Sở Công nghiệp và Xây dựng sau này). Ngày 17/5/1976 Uỷ ban Nhân dân Cách Mạng tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã quyết định tách Ty Công nghiệp - Xây dựng thành 2 Ty mới là Ty Công nghiệp và Ty Xây dựng. Năm 1983, Ty Xây dựng Gia Lai - Kon Tum được đổi tên thành Sở Xây dựng Gia Lai - Kon Tum. Tháng 10/1991 theo Quyết định của Nhà nước về việc chia tách tỉnh, Sở Xây dựng Gia Lai - Kon Tum được tách thành hai Sở:  Sở Xây dựng Kon Tum và Sở Xây dựng Gia Lai.

       Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Sở Xây dựng có 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, 02 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Quy hoạch xây dựng, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng) trực thuộc Sở. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai được quy định tại Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai.

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai