CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Thư điện tử cá nhân
htdt.jpg
 
 

1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
STT Tên cơ quan Tài khoản điện tử
1 Sở Xây dựng sxd@gialai.gov.vn


2.1. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
 
Họ và tên Chức Vụ
                                                  

 
Thư công vụ cá nhân
I/ Ban lãnh đạo

Nguyễn Bá Thạch
Lý Tấn Toàn 
Nguyễn Kim Đại
 

Giám Đốc
Phó Giám Đốc

Phó Giám Đốc
 

thachnb.sxd@gialai.gov.vn
toanlt.sxd@gialai.gov.vn

daink.sxd@gialai.gov.vn
II/ Văn phòng Sở - 0269.3.827.176
Lê Công Nguyên
Đỗ Thị Phương
Đinh Thị Như Quỳnh
Doãn Thị Diệu Linh

Tô Thị Hoàng Yến
 
Chánh Văn Phòng
Văn thư
Chuyên viên

Chuyên viên
Chuyên viên
 
nguyenlc.sxd@gialai.gov.vn
phuongdt.sxd@gialai.gov.vn
quynhdtn.sxd@gialai.gov.vn

linhdtd.sxd@gialai.gov.vn
yentth.sxd@gialai.gov.vn
III/ Phòng Quản lý Quy hoạch, Kiến trúc và Đô thị - 0269.3.821.368

Nguyễn An Trường
Hoàng Anh Tuấn
Huỳnh Ý
Phạm Thị Thủy Tiên
Phan Thế Cường 
 

Trưởng Phòng 
Phó Trưởng Phòng
Chuyên viên
Chuyên viên

Chuyên viên
 
 

truongna.sxd@gialai.gov.vn
tuanha.sxd@gialai.gov.vn
yh.sxd@gialai.gov.vn

tienptt.sxd@gialai.gov.vn
cuongpt.sxd@gialai.gov.vn
IV/ Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản - 0269.3.717.180
 Trịnh Thị Khẩm

 Nguyễn Thị Xuân
 Phan Đình Đăng 
 
 
Phó Trưởng Phòng PT
Chuyên viên
Chuyên viên
 
 
khamtt.sxd@gialai.gov.vn

xuannt.sxd@gialai.gov.vn
dangpd.sxd@gialai.gov.vn
V/ Thanh tra - 0269.3.719.152
 
Trần Ngọc Đức
 Trần Hùng
 trungnn
 Rơ Chăm H’Nhi
 
Chánh Thanh tra
Phó
Chánh Thanh tra
Chuyên viên
Chuyên viên
 
ductn.sxd@gialai.gov.vn
hungt.sxd@gialai.gov.vn
trungnn.sxd@gialai.gov.vn
hnhirc.sxd@gialai.gov.vn

 
VII/ Phòng Quản lý Chất lượng công trình 
0269.872.177
Nguyễn Hồng Minh
Đào Minh Tuyên

Nguyễn Hoàng Vũ
Nguyễn Hoài Văn
Lê Tấn Tùng
 
 

Trưởng Phòng
Phó Trưởng Phòng

Chuyên viên
Chuyên viên
Chuyên viên
 
minhnh.sxd@gialai.gov.vn

tuyendm.sxd@gialai.gov.vn
vunh.sxd@gialai.gov.vn
vannh.sxd@gialai.gov.vn
tunglt.sxd@gialai.gov.vn
IIX/  Phòng Quản lý Xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - 0269.3.822.498
 
Phan Văn Cường
 Nguyễn Đình Sơn
 Trần Quang Chung
 Nguyễn Đức Thụ
 
 
Trưởng phòng
Phó phòng

Chuyên viên
Chuyên viên
 
 

cuongpv.sxd@gialai.gov.vn
sonnd.sxd@gialai.gov.vn
chungtq.sxd@gialai.gov.vn
thund.sxd@gialai.gov.vn
 
 

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai