Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
    Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo - Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 059.3824428
          Fax: 
059.3824574
           Email: sxd@gialai.gov.vn
    Website: sxd.gialai.gov.vn