20QLXD: (Covid-19) Thông báo Về việc tạm hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD

20QLXD: (Covid-19) Thông báo Về việc tạm hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD

.

THÔNG BÁO
Về việc tạm hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD
                                                                         
 
       Triển khai thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 621/UBND-KGVX ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 23/3/2020; Kế hoạch số 17/KH-SXD ngày 25/3/2020 về triển khai các biện pháp Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) của Sở Xây dựng.
       Để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Sở Xây dựng thông báo chưa tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, thời gian tổ chức thi sát hạch cụ thể sẽ được thông báo sau.
                                                        
       Trân trọng thông báo!       
Phòng QLXD, KT&VLXD

Quay lại