20VP: Quy định mức thu, nộp, phí lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

20VP: Quy định mức thu, nộp, phí lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

.

TT-34-2020-tt-btc-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-xay-dung_001.png
TT-34-2020-tt-btc-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-xay-dung_002.png
TT-34-2020-tt-btc-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-xay-dung_003.png

Quay lại