20BBT: Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

20BBT: Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

.

      
      Ngày 13/6/2020, Chi bộ Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
e307033d3827c5799c36.jpg

      Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí, đồng chí Đỗ Việt Hưng-Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục tái đắc cử Bí thư Chi bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025.
f3b161915a8ba7d5fe9a.jpg

        Đồng chí Đỗ Việt Hưng phát biểu, mong muốn và tin tưởng mỗi thành viên trong Chi ủy sẽ nỗ lực với sự ủy thác của đảng viên trong chi bộ, trên mỗi cương vị được giao để ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, thực sự có đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết do Đại hội đề ra góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Quay lại