20QLXD: (II-2020) Công bố giá xây dựng quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20QLXD: (II-2020) Công bố giá xây dựng quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

.

Gia-VLXD-2020-7_001.png
Tải Giá VLXD tại đây

Quay lại