21VP: Công điện-Tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

21VP: Công điện-Tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

.

CD-UBND-signed_001.png
CD-UBND-signed_002.png
CD-UBND-signed_003.png

Quay lại