21VP: Kêu gọi hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trong ngành xây dựng

21VP: Kêu gọi hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trong ngành xây dựng

.

2021-11-SXD-Cong-van-keu-goi-ung-ho-signed-signed_001.png
2021-11-SXD-KH-Chuong-trinh-Song-va-may-tinh-cho-em-signed-signed_001.png2021-11-SXD-KH-Chuong-trinh-Song-va-may-tinh-cho-em-signed-signed_002.png2021-11-SXD-KH-Chuong-trinh-Song-va-may-tinh-cho-em-signed-signed_003.png

Quay lại