CHUYÊN MỤC

Tin tức > (GLO)- Ngày 24-11, UBND tỉnh Gia Lai có Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý cá

(GLO)- Ngày 24-11, UBND tỉnh Gia Lai có Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu ở đô thị để bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

29/11/2020

.

(GLO)- Ngày 24-11, UBND tỉnh Gia Lai có Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu ở đô thị để bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
  
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất  rà soát, kiểm tra quỹ đất thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, quy hoạch xây dựng có liên quan đã được phê duyệt. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải phù hợp với Luật Nhà ở năm 2014, Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025.
 
Đồng thời, các chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14-1-2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21-11-2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11 và pháp luật có liên quan.
 
images2965307_images2937096_DJI_0071_Pano_Edit.jpg
Đô thị Pleiku. Ảnh: Phan Nguyên

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá, bổ sung quỹ đất trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm quỹ đất khi đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV.
 
Cùng với đó, bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong và ngoài dự án đối với các dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở và yêu cầu có phương án kiến trúc cảnh quan phù hợp với quy hoạch (nếu có) trước khi tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc nâng cao nhận thức và năng lực quản lý đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu ở đô thị nhằm bán đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường công tác lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu theo thẩm quyền; thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến người dân, cơ quan, tổ chức có liên quan khi lập điều chỉnh quy hoạch; tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, hoạt động xây dựng trong quá trình thực hiện dự án.
 
Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương cần thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị nhằm bán đấu giá quyền sử dụng đất; tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung được giao tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 23-3-2020 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, giá đất, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.
 
MỘC TRÀ
Theo Báo Gia Lai tại địa chỉ: https://baogialai.com.vn/channel/12360/202011/gia-lai-tang-cuong-quan-ly-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-ha-tang-ky-thuat-khu-dan-cu-khu-o-do-thi-5711240/index.htm

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai