CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin chuyên ngành
Triển khai thực hiện Luật Xây dựng ban hành năm 2014, ngày 28/11/2016, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND Quy định về cấp giấy phép trên địa bàn tỉnh. 
Ngày 07/9/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 894/QĐ-BXD về việc tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD... Chi tiết xem tại đây
Ngày 09/9/2016 Bộ Xây dựng... Chi tiết xem tại đây
Vừa qua, Sở Xây dựng đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường nội thị thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Với công tác kiện toàn, nâng cao năng lực các Ban QLDA cấp huyện, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng các công trình sẽ được nâng cao, tiến độ xây dựng, công tác giải ngân vốn là điểm yếu trong thời gian qua chắc chắn sẽ được cải...
Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng năm 2015 như sau
Thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo Thông tư 06/2012/T-BXD của Bộ Xây dựng, để có cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, cung cấp một số thông tin, số liệu về ngành xây dựng theo Biểu mẫu Phụ lục đính...
Với mục tiêu chung là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức quản lý xây dựng và đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và quá trình phát triển nhanh, bền vững các đô thị trong cả nước. Theo đó, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được xác định là nội dung cần được tiến...
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thiết kế mẫu nhà ở người nghèo cho 4 huyện K'Bang, Kông Chro, KrôngPa, Ia Pa theo chương trình tài trợ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Ngày 11/01/2016, Sở Xây dựng đã ban hành 02 mẫu nhà ở theo kiến trúc...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản hỏa tốc số 4947/UBND-CNXD ngày 05/11/2015 về việc chuẩn bị nội dung, báo cáo phục vụ Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng. Để kịp thời báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/11/2015 và chuẩn bị đề cương, nội dung cho thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng, Sở...
 |<  < 1 - 2  >  >| 

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai