CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin chuyên ngành > Sắp xếp lại các Ban quản lý dự án cấp huyện

Sắp xếp lại các Ban quản lý dự án cấp huyện

14/09/2016

Với công tác kiện toàn, nâng cao năng lực các Ban QLDA cấp huyện, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng các công trình sẽ được nâng cao, tiến độ xây dựng, công tác giải ngân vốn là điểm yếu trong thời gian qua chắc chắn sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

2-Tin-tuc-Kien-toan-nang-luc-Ban-QLDA.jpg
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Triển khai Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định thành lập 3 Ban quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành (Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) trực thuộc UBND tỉnh, đến nay hoạt động của các ban QLDA chuyên ngành đã cơ bản đi vào ổn định.

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Trên cơ sở điều kiện thực tế địa phương, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của Ban QLDA khu vực (ban QLDA cấp huyện).

Việc rà soát, sắp xếp lại các Ban QLDA khu vực (do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh) phải trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về điều kiện thành lập cũng như năng lực chuyên môn theo quy định của Luật Xây dựng 2014. Công tác này nhằm mục tiêu đảm bảo việc tổ chức quản lý dự án được “chuyên nghiệp hóa”, từ đó nâng cao chất lượng công trình cũng như đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo quy định, Ban QLDA khu vực là tổ chức sự nghiệp công lập, trực tiếp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý dự án đối với dự án do mình làm chủ đầu tư đồng thời được thực hiện tư vấn quản lý dự án (hoạt động ủy thác quản lý dự án) cho các dự án khác trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao và đảm bảo điều kiện năng lực thực hiện.

Ban QLDA khu vực khi hoạt động phải có quy chế hoạt động được phê duyệt của người quyết định thành lập, phải đăng ký năng lực hoạt động với cơ quan quản lý xây dựng địa phương.

Theo Thông tư số 16/2016/TT-BXD, việc sắp xếp, tổ chức lại hoạt động, thành lập các Ban QLDA khu vực phải được hoàn thành trước ngày 31/10/2016.

Với công tác kiện toàn, nâng cao năng lực các Ban QLDA cấp huyện, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng các công trình sẽ được nâng cao, tiến độ xây dựng, công tác giải ngân vốn là điểm yếu trong thời gian qua chắc chắn sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai