21XD: Thông báo Về thời gian tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hàn...
21XD: Thông báo Về thời gian tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 01 năm 2021

Cap-CCHN-đot-1-nam-2021-signed-signed_001.png
2021: Chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng đối với tổ chức
2021: Chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng đối với tổ chức

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐƯỢC CẬP NHẬP THƯỜNG XUYÊN TẠI ĐÂY ...

2021: Chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng đối với cá nhân
2021: Chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng đối với cá nhân

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐƯỢC CẬP NHẬP THƯỜNG XUYÊN TẠI ĐÂY (Cách tìm...

20QLXD:  Công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép và k...
20QLXD: Công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép và không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở

33_001.png
20QLXD: Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát tri...
20QLXD: Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát...

20QLXD: SỞ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ TỔ CHỨC PHỔ BIẾN NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ C...
20QLXD: SỞ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ TỔ CHỨC PHỔ BIẾN NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2020

NGÀY 15/02/2020 SỞ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ TỔ CHỨC PHỔ BIẾN NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2020

Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện 2019

Kế hoạch thực hiện 2019

7VP: Ký kết văn bản liên ngành cam kết giảm thời gian giải quyết TT...
7VP: Ký kết văn bản liên ngành cam kết giảm thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực đầu tư

Ký kết văn bản liên ngành cam kết giảm thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực đầu tư

7VP: Đăng ký nội dung rà soát, đánh giá TTHC năm 2018
7VP: Đăng ký nội dung rà soát, đánh giá TTHC năm 2018

Đăng ký nội dung rà soát, đánh giá TTHC năm 2018


7VP: Đề xuấtt đơn giảm hóa TTHC - Cấp phép xây dựng
7VP: Đề xuấtt đơn giảm hóa TTHC - Cấp phép xây dựng

Đề xuấtt đơn giảm hóa TTHC - Cấp phép xây dựng

QLQH: Đăng tải Thiết kế điển hình mẫu Trụ sở HĐND-UBND cấp xã kèm Q...
QLQH: Đăng tải Thiết kế điển hình mẫu Trụ sở HĐND-UBND cấp xã kèm Quyết định ban hành số 510/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh

Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 510/QĐ-UBND ban hành thiết kế mẫu Trụ sở làm việc HĐND-UBND xã, phường, thị trấn

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiên tai do bão ch...
Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiên tai do bão cho nhà ở

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiên tai do bão cho nhà ở như sau: Tải bản gốc tại đây

2017-2020: Chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng đối với tổ chức
2017-2020: Chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng đối với tổ chức

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐƯỢC CẬP NHẬP THƯỜNG XUYÊN TẠI ĐÂY ...

2017-2020: Chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng đối với cá nhân
2017-2020: Chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng đối với cá nhân

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐƯỢC CẬP NHẬP THƯỜNG XUYÊN TẠI ĐÂY (Cách tìm...

QLCL: Đề nghị Báo cáo công tác thẩm định hồ sơ BC KTKT xây dựng côn...
QLCL: Đề nghị Báo cáo công tác thẩm định hồ sơ BC KTKT xây dựng công trình

Ngày 09/9/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý dự án đầu t­­ư công của tỉnh Gia Lai. Trong Quyết định đã phân cấp cho các phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chủ trì...

Quyết định số 15/QĐ-SXD ngày 22/02/2017: Ban hành Chương trình hành...
Quyết định số 15/QĐ-SXD ngày 22/02/2017: Ban hành Chương trình hành động của Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021

- Mục tiêu: Cụ thể hóa và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến ngành Xây dựng trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của...

Hướng dẫn lập Đề án công nhận đô thị loại V trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Hướng dẫn lập Đề án công nhận đô thị loại V trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu đăng ký nguồn kinh phí chỉnh trang phát triển đô thị theo dự thảo của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 3936/UBND-CNXD ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh, Văn bản số 1754/STC-QLNS ngày 25/8/2016...

7VP: Kế hoạch về Cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh
7VP: Kế hoạch về Cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh

Kế hoạch về Cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh

Quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 08/12/2016, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Chương trình hành động Ngành Xây dựng giai đoạn 2016-2020
Chương trình hành động Ngành Xây dựng giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Nghị Quyết đại hộ Đảng bộ làn thứ XV tỉnh Gia Lai và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 05 năm 2016-2020, ngày 22/02/2016 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-SXD nhằm cụ thể hóa nội dung nói...

Thông tin các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thông tin các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong các hoạt động về giao dịch bất động sản, Sở Xây dựng Gia Lai cung cấp một số thông tin của các sàn giao dịch đã đăng ký hoạt động trên địa bàn như sau:

Chính sách người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ
Chính sách người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ

Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định 22 của Thủ tướng được quy định cụ thể như sau:

Một số dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Một số dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Để thông tin đến các tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh về tình hình bất động sản trên địa bàn thành phố Pleiku, Sở Xây dựng thông báo một số dự án bất động sản đã và đang triển khai như sau...

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh

Ngày 17/9/2010, UBND tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 615/2010/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. 

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn IaPa, huyện IaPa
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn IaPa, huyện IaPa

Ngày  11/9/2009, UBND tỉnh đã có Quyết định số 554/2009/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn IaPa, huyện IaPa.
 

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn K'Bang, huyện K'Bang
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn K'Bang, huyện K'Bang

Điều chỉnh QHCXD thị trấn K'Bang, huyện Ka'Bang, tỉnh Gia Lai được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006           

Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2...
Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 06/7/2016 UBND tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 455/QĐ-UBND Phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho người nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Chấn chỉnh các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh
Chấn chỉnh các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh

Chấn chỉnh các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Báo cáo định kỳ theo Quyết định số 03/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND theo chỉ đạo tại công văn sô 3401/UBND-CNXD
Các biểu mẫu, báo cáo tại đây: Bao-cao-dinh-ki.zip

Default news teaser image
Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại đối với công trình xây dựng, nhà ở

Thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 04/7/016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2016 trên địa bàn tỉnh.
 

Default news teaser image
Thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng

Công văn số 93/SXD-QLCL ngày 23/02/2016 của Sở Xây dựng và Công văn số 221/SXD-QLCL ngày 24/03/2016 của Sở xây dựng
Chi tiết tại đây: 

Chương trình hành động Triển khai thực hiện Nghị Quyết 35/NQ-CP của...
Chương trình hành động Triển khai thực hiện Nghị Quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, ngày 10/6/2016, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-SXD trong đó tập trung vào các nội dung:
 

Default news teaser image
Thực hiện Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 - Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí ĐTXD

Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí ĐTXD
Tập tin đính kèm: 

Trung tâm quy hoạch xây dựng
Trung tâm quy hoạch xây dựng

Quy mô hoạt ộng như sau:

Default news teaser image
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng, chủ động triển khao khắc phục với các tình huống thiên tai có thể xảy ra đối với công trình xây dựng, nhà ở

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng, chủ động triển khao khắc phục với các tình huống thiên tai có thể xảy ra đối với công trình xây dựng, nhà ở

Default news teaser image
Chủ động triển khai các biện pháp, phòng tránh, hạn chế thiệt hại đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan trên địa bàn tỉnh về xây dựng công trình

Chủ động triển khai các biện pháp, phòng tránh, hạn chế thiệt hại đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan trên địa bàn tỉnh về xây dựng công trình

Default news teaser image
Lịch công tác của Sở Xây dựng tỉnh từ ngày 9/5/2016 đến ngày 13/5/2016

Lịch công tác của Sở Xây dựng tỉnh sẽ được cập nhật hàng ngày

Default news teaser image
Về việc thực hiện Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thực hiện Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sở xây dựng xin có công văn hướng dẫn như sau
Tập tin đính kèm: 

Thị trường bất động sản: "Ấm" trở lại
Thị trường bất động sản: "Ấm" trở lại

GLO)- Sau một thời gian dài trầm lắng, thị trường bất động sản Pleiku đang dần “ấm” trở lại với số lượng hồ sơ giao dịch liên quan đến nhà đất 3 tháng đầu năm tăng trên 20%. Cùng với đó, giá nhà đất cũng đã nhích lên đáng kể.

Default news teaser image
Phúc đáp Công văn số 36/CV-DT ngày 22/3/2016 của Công ty cổ phần TVXDGT Gia Lai

Sở Xây dựng xin phúc đáp công văn của Công ty cổ phần TVXDGT Gia Lai như sau:
Tải file đính kèm: PHUC-DAP...

Default news teaser image
Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương khảo sát thực tế

Sở Xây dựng xin hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương khảo sát thực tế
Tập tin đính kèm: HD-đieu-chinh...

Default news teaser image
Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn lao động trong dịp tết Bính Thân 2016

Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn lao động trong dịp tết Bính Thân 2016.
Chi tiết văn bản

Default news teaser image
Triển khai thực hiện Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng

Triển khai thực hiện Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng
Chi tiết văn bản tại đây

Default news teaser image
Hướng dẫn các quy định trong công tác lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 203/TTr-UBND, ngày 01/9/2015 của UBND Thành phố Pleiku V/v hướng dẫn các quy định trong công tác dịch vụ công ích đô thị. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau: 

Default news teaser image
Tổ chức tập huấn Luật Xây dựng 2014 và các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng

Thực hiện công tác đào tạo, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng (CDMI) - đơn vị trực thuộc Cục Giám định Bộ Xây dựng tổ...

Default news teaser image
Hướng dấn đơn giá nhân công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1726/UBND-CNXD, ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh V/v Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây...

Default news teaser image
Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 19/5/2015, Sở Xây dựng Gia Lai đã có văn bản số 300 và 301, theo đó công bố và hướng dẫn Bảng giá ca máy thiết bị thi công và tính đơn giá nhân công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD. Nội dung cụ thể xem chi tiết tại file đính kèm.

Điện, nước quan trọng từ thiết kế
Điện, nước quan trọng từ thiết kế

Hiện nay, công trình xây dựng có thể có những thiết bị và hệ thống kỹ thuật liên quan khác hiện đại hơn; song điện – nước vẫn là căn bản, gắn bó chặt chẽ với quy trình thiết kế, thi công các hạng mục khác và có ý nghĩa nhiều trong...

Default news teaser image
Quyết định thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD)

Ngày 02/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 57/QĐ-BXD về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực các Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của các phòng thí nghiệm không còn hoạt động và các phòng thí nghiệm vi phạm Điều 25...

Default news teaser image
Quyết định đình chỉ tạm thời hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD)

Ngày 02/01/2015, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 56/QĐ-BXD về việc đình chỉ tạm thời hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của các phòng thí nghiệm vi phạm Điều 25 Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng...

Default news teaser image
Công văn 1133/SXD-QLCL Thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” mã số QCVN 16:2014/BXD

Công văn 1133/SXD-QLCL Thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” mã số QCVN 16:2014/BXD

Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Chiều 22/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Tây nguyên đến năm 2030
Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Tây nguyên đến năm 2030

Ngày (02/12), tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị “Công bố Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 và bàn giao hồ sơ cho các địa phương”, do Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì.

Sẽ ban hành 6 nghị định hướng dẫn thi hành Luật xây dựng
Sẽ ban hành 6 nghị định hướng dẫn thi hành Luật xây dựng

Luật Xây dựng 2014 được Quốc hội thông qua đã đánh dấu một bước đổi mới căn bản, toàn diện về thể chế, chính sách quản lý đầu tư xây dựng. Trong quá trình soạn thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ...

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020
Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Vận dụng cách tiếp cận quốc tế vào quy hoạch nông thôn Việt Nam
Vận dụng cách tiếp cận quốc tế vào quy hoạch nông thôn Việt Nam

Phát triển nông nghiệp phải gắn kết chặt chẽ với phát triển nông thôn, trong đó quy hoạch nông thôn là yếu tố tiên quyết đầu tiên. Trên thế giới, quy hoạch xây dựng nông thôn mới không còn xa lạ và cũng có rất nhiều bài học kinh nghiệm...

Default news teaser image
Không sử dụng giá xi măng Sông đà YaLy trong công bố giá vật liệu xây dựng số 02/2015/CBGVL-LS

Không sử dụng giá xi măng Sông đà YaLy trong công bố giá vật liệu xây dựng số 02/2015/CBGVL-LS
Chi tiết văn bản tại đây

Default news teaser image
Quy định về sử dụng vật liệu xây không nung trê;n địa bàn tỉnh Gia Lai

Quy định về sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Chi tiết các văn bản:
      - Chỉ thị số...

'Tháo' hết điều kiện để Việt kiều sở hữu BĐS
'Tháo' hết điều kiện để Việt kiều sở hữu BĐS

Theo đại diện Bộ Xây dựng, trong tháng 2 sẽ công khai dự thảo luật Nhà ở bản mới nhất (dự thảo lần thứ 11) để trình Quốc hội thông qua trong năm nay. 
Theo đại diện Bộ Xây dựng, trong tháng 2 sẽ công khai dự thảo luật...

Cơ cấu lại thị trường BĐS sang phân khúc thấp, giảm tồn kho
Cơ cấu lại thị trường BĐS sang phân khúc thấp, giảm tồn kho

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương có nhiều dự án đầu tư, kinh doanh BĐS tổ chức rà soát, cơ cấu lại thị trường BĐS chuyển sang phân khúc thấp, giảm hàng...

Sẽ giảm tối đa giấy phép xây dựng
Sẽ giảm tối đa giấy phép xây dựng

Sẽ giảm tối đa giấy phép, nhưng không vì thế mà giảm các quy định chống lãng phí thất thoát, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định sau thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), chiều 21/2.

90 tỷ đồng làm hầm xuyên đê ở Hà Nội
90 tỷ đồng làm hầm xuyên đê ở Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa quyết định nghiên cứu đầu tư dự án hầm đường bộ từ phố Chương Dương Độ sang phố Trần Nguyên Hãn, nối với hồ Gươm. 
Theo UBND Hà Nội, việc xây dựng hầm đường bộ có kết hợp đường cho người đi bộ này nhằm tăng...

Quy hoạch chung Thị xã Ayunpa
Quy hoạch chung Thị xã Ayunpa

Quy hoạch chung Thị xã Ayunpa như sau:

Điều chỉnh QHC Thị xã An Khê
Điều chỉnh QHC Thị xã An Khê

Điều chỉnh QHC Thị xã An Khê như sau:

Kon Tum: Thi tuyển kiến trúc công trình Quốc môn Cửa khẩu quốc tế B...
Kon Tum: Thi tuyển kiến trúc công trình Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Mới đây, Hội đồng đánh giá, xếp hạng phương án thiết kế kiến trúc công trình Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Bờ Y của tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ mở hồ sơ dự thi phương án thi tuyển kiến trúc công trình Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Điều chỉnh QHC Thị xã An Khê
Điều chỉnh QHC Thị xã An Khê

Điều chỉnh quy hoạch chung Thị xã An Khê như sau

Người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam: Đề xuất “mở rộng cửa”
Người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam: Đề xuất “mở rộng cửa”

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng có báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam...

Default news teaser image
QCVN 09:2013/BXD

QCVN 09:2013/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Default news teaser image
QCVN 06 : 2010/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Default news teaser image
QCVN 03:2012/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Default news teaser image
Mở rộng diện tích Khu công nghiệp Trà Đa, tỉnh Gia Lai thêm 88,5 ha

Đồng thời bổ sung khu công nghiệp này vào danh mục các khu công nghiệp ưu tiên mở rộng đến 2015. 
Ngày 1/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn về việc điều chỉnh bổ sung các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai, vào quy hoạch...

Gia Lai: Tập trung phát triển KKT cửa khẩu và công nghiệp
Gia Lai: Tập trung phát triển KKT cửa khẩu và công nghiệp

Phát triển khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) là một xu hướng mới trong chính sách phát triển kinh tế đối ngoại của nước ta trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế nhằm khai thác lợi thế về vị trí địa lý kinh tế, chính trị, các tiềm năng...

Hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”
Hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”

Nhằm góp phần tuyên truyền vận động toàn xã hội quan tâm giúp đỡ cho người nghèo có điều kiện để cải thiện cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo, từ tháng 10-2000 đến nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chính thức phát động rộng rãi...

Default news teaser image
Chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở tại các tỉnh Tây Nguyên

Sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, tính đến tháng 12/2012, các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện hỗ trợ 42.332 căn nhà, đạt 103% số hộ so với đề án ban đầu.

Default news teaser image
Huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm xi măng Pooclăng của công ty Cổ phần Xi măng Gia Lai

Huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm xi măng Pooclăng của công ty Cổ phần Xi măng Gia Lai
Chi tiết tại đây

Điểm sáng nông thôn mới
Điểm sáng nông thôn mới

 Đánh giá sau 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về...

Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Phát động phong trào chun...
Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới

Sáng 20-1, đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Đức cơ) đã tổ...

Tìm hiểu một số nội dung tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét...
Tìm hiểu một số nội dung tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đầu năm 1969, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân ta chuẩn bị kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, lần kỷ niệm đầu tiên sau mấy năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, nhận rõ tính cấp thiết của công tác tư tưởng...

Phong cách Hồ Chí Minh
Phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó Bộ Chính trị chỉ đạo các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo việc làm theo phong...

Tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Lời nói đi đôi với việc làm
Tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Lời nói đi đôi với việc làm

Lời nói đi đôi với việc làm, đây là một trong những đạo lý làm người, mà Bác Hồ là một tấm gương sáng cho mọi thế hệ người học tập và làm theo.

Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư
Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư

Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người:
            


Quy hoạch chung TP.Pleiku năm 2004
Quy hoạch chung TP.Pleiku năm 2004

Quy hoạch chung TP.Pleiku năm 2004 như sau:

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai