CHUYÊN MỤC

vb-trung-uong.jpgTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG GIA LAI
 
    1. Quyết định 309/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 (Tải về bản đầy đủ: Bản gốc pdf tại đây)
    2. Quyết định 967/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 (Tải về bản đầy đủ: Bản gốc pdf tại đây)
     3. 
Quyết định 602/QĐ-UBND ngày 3/6/2019 (Tải về bản đầy đủ: Bản gốc pdf tại đây)
     4. 
Quyết định 596/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 (Tải về bản đầy đủ: Bản gốc pdf tại đây)
     5. 
Quyết định 933/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 (Tải về bản đầy đủ: Bản gốc pdf tại đây)
 
(Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Gia Lai  đều được tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận Một cửa hoặc  qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh)
 
Khuyen-khic-SD-DVCTT.jpg
 
BanertuyentruyenDVC-(1).jpg

I. BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ MỘT CỬA
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Bưu điện tỉnh Gia Lai; Số 69 Hùng Vương - Thành phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai (Quầy Sở Xây dựng)
+ Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân - Nhân viên bưu điện phụ trách tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (số điện thoại: 0901.909.767 hoặc 02693.888.222)
+ Ông Trần Quang Chung – Công chức hỗ trợ bộ phận  một cửa, Sở Xây dựng (số điện thoại: 0934.113.119);
+ Ông Lê Công Nguyên – Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Sở Xây dựng (số điện thoại: 0942.907.907).
 
II. THÔNG TIN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
 VĂN PHÒNG - SỞ XÂY DỰNG
- Số điện thoại: 0269.3827176
- Địa chỉ: Tầng 04, Trụ sở liên cơ quan, 17 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai
- Thư điện tử: sxd@gialai.gov.vn.
- Chuyên mục “Hỏi đáp - Phản ánh, kiến nghị” trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (sxd.gialai.gov.vn).


III. TRÁCH NHIỆM TỪNG KHÂU THỰC HIỆN QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH,
1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Quầy Sở Xây dựng): Bà Nguyễn Thùy Ngân - Cán bộ Bưu điện thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Gia Lai (Điện thoại: 0901.909.767)
2. Chỉ đạo xử lý hồ sơ: Ông Đỗ Việt Hưng - Giám đốc Sở
3. Xử lý và chịu trách nhiệm:
- Lĩnh vực Cấp phép XD, Quy hoạch: Ông Nguyễn An Trường - Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch, Kiến trúc và Đô thị;
- Lĩnh vực Thẩm định, nghiệm thu: Ông Nguyễn Hồng Minh - Trưởng phòng Quản lý chất lượng;
- Lĩnh vực Nhà và TT BĐS: Bà Trịnh Thị Khẩm - Phó phụ trách phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản;
- Lĩnh vực hoạt động xây dựng: Ông Phan Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng.

VI. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, MỨC ĐỘ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Các TTHC dịch vụ công trực tuyến được cung cấp tại địa chỉ: http://dvc.gialai.gov.vn
.
STT
TTHC
Mức độ DVCTT TÊN TTHC LĨNH VỰC TẢI VỀ
  1 2 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư Kinh doanh bất động sản Tải tại đây
2 3 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Kinh doanh bất động sản Tải tại đây
3 3 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản Tải tại đây
4 2 Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Tải tại đây
5 2 Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Tải tại đây
6 2 Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Tải tại đây
7 2 Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Tải tại đây
8 2 Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBNDcấp tỉnh Nhà ở và công sở Tải tại đây
9 2 Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh Nhà ở và công sở Tải tại đây
10 2 Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở Tải tại đây
11 2 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở Tải tại đây
12 2 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dựán xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở Tải tại đây
13 2 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua Nhà ở và công sở Tải tại đây
14 2 Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài Nhà ở và công sở Tải tại đây
15 2 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Tải tại đây
16 3 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Tải tại đây
17 2 Thủ tục điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Sở Xây dựng đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
18 2 Thủ tục đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
19 2 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
20 3 Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B,C Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
21 3 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B,C. Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
22 3 Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng) Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
23 2 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
24 3 Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
25 3 Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
26 3 Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
27 3 Thủ tục Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
28 3 Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
29 3 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
30 2 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
31 2 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
32 2 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở / thiết kế cơ sở điều chỉnh Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
33 3 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
34 3 Cấp/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
35 3 Cấp lại nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
36 3 Cấp/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
37 2 Cấp lại nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
38 2 Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng  Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
39 2 Thủ tục công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư Nhả ở Tải tại đây
40 2 Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư Nhả ở Tải tại đây
41 2 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng Tải tại đây
42 2 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
43 2 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
44 2 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
45 2 Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
46 2 Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây
47 2 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Quản lý hoạt động xây dựng Tải tại đây

 

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Việt Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai