CHUYÊN MỤC

LẤY Ý KIẾN VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN QPPL DO SỞ XÂY DỰNG 
THAM MƯU HĐND TỈNH, UBND TỈNH BAN HÀNH
 
STT Thông tin về văn bản QPPL được lấy ý kiến Link xem/ tải văn bản Góp ý văn bản

I. VĂN BẢN QPPL DO HĐND TỈNH BAN HÀNH
 
01 20QLCL: Góp ý Bãi bỏ Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 Quy định nội dung và định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 http://sxd.gialai.gov.vn/chuyen-muc/Y-kien-xay-dung-Du-thao.aspx  Góp ý văn bản

II. VĂN BẢN QPPL DO UBND TỈNH BAN HÀNH
01 20QLXD: lấy ý kiến góp ý dự thảo Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban nhân tỉnh Gia Lai quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai http://sxd.gialai.gov.vn/chuyen-muc/Y-kien-xay-dung-Du-thao.aspx Góp ý văn bản
02 20QLQH: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bổ sung định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung đối với đô thị loại I tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai http://sxd.gialai.gov.vn/chuyen-muc/Y-kien-xay-dung-Du-thao.aspx Góp ý văn bản

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai