CHUYÊN MỤC

Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản > 8QLN: Hướng dẫn Về việc thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai

8QLN: Hướng dẫn Về việc thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2018

.

          Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành  nhà chung cư; Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016;
          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Văn bản số 3527/VP-CNXD ngày 26/11/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư.

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai