CHUYÊN MỤC

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu đăng ký nguồn kinh phí chỉnh trang phát triển đô thị theo dự thảo của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 3936/UBND-CNXD ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh, Văn bản số 1754/STC-QLNS ngày 25/8/2016 của Sở Tài chính, Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 75/TTr-SXD ngày 8...

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai