CHUYÊN MỤC

Quản lý hoạt động xây dựng > Kinh tế xây dựng
Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí ĐTXD Tập tin đính kèm: CV-546-ve-viec-ap-dung-TT-05-cua-BXD-xac-dinh-don-gia-NC-trong-QLCPĐTXD-ngay-2-6-2016.pdf
Thực hiện Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sở xây dựng xin có công văn hướng dẫn như sau Tập tin đính kèm: Cong-van-392-SXD-QLXD.pdf
Sở Xây dựng xin hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương khảo sát thực tế Tập tin đính kèm: HD-đieu-chinh-chi-phi-nhan-cong.pdf
Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 203/TTr-UBND, ngày 01/9/2015 của UBND Thành phố Pleiku V/v hướng dẫn các quy định trong công tác dịch vụ công ích đô thị. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau: 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1726/UBND-CNXD, ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh V/v Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của...
Ngày 19/5/2015, Sở Xây dựng Gia Lai đã có văn bản số 300 và 301, theo đó công bố và hướng dẫn Bảng giá ca máy thiết bị thi công và tính đơn giá nhân công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD. Nội dung cụ thể xem chi tiết tại file đính kèm.
Luật Xây dựng 2014 được Quốc hội thông qua đã đánh dấu một bước đổi mới căn bản, toàn diện về thể chế, chính sách quản lý đầu tư xây dựng. Trong quá trình soạn thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia...

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai