CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
.
.
.
.
.
.
.
- Mục tiêu: Cụ thể hóa và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến ngành Xây dựng trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh và Nghị quyết và văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu...
Thực hiện Nghị Quyết đại hộ Đảng bộ làn thứ XV tỉnh Gia Lai và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 05 năm 2016-2020, ngày 22/02/2016 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-SXD nhằm cụ thể hóa nội dung nói trên. 
Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, ngày 10/6/2016, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-SXD trong đó tập trung vào các nội dung:  

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Việt Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai