CHUYÊN MỤC


 
GIỚI THIỆU

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Lịch sử hình thành
- Thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, theo đó trong cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng có đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai.        
- Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-SXD ngày 05/12/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai, đơn vị đã thực hiện tiếp nhận về đội ngũ nhân viên, tài sản, trang thiết bị và các công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực kiểm định xây dựng từ Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Gia Lai ( là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng thành lập ngày 17/12/2002).

2. Chức năng:
Đơn vị có chức năng về kiểm định, giám định xây dựng và tổ chức thực hiện các dịch vụ khác trong hoạt động xây dựng.

3. Tư cách pháp lý:
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động.  

4. Đội ngũ:
Đơn vị có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề đúng quy định hiện hành của Nhà nước như: Giám định viên tư pháp xây dựng theo Luật Giám định tư pháp, Thí nghiệm viên và các chứng chỉ hành nghề tư vấn xây dựng theo Luật Xây dựng, nhân viên Phòng Thí nghiệm LAS-XD 25 được đào tạo Thử nghiệm viên theo ISO 17025, Chuyên gia đánh giá chứng nhận theo ISO 17065.

5. Trụ sở:
Được UBND tỉnh Gia Lai cấp đất và kinh phí để xây dựng trụ sở của đơn vị tại Khu quy hoạch - Đường Hoàng Đạo Thuý ( từ số 191 Phạm Văn Đồng đi qua trụ sở Chi cục Quản lý thị trường trên đường vào Khu liên hợp thể thao tỉnh Gia Lai). Công trình đã được thi công và đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2015, là trụ sở của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai trong đó có Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ( mã số LAS-XD 25) trực thuộc đơn vị.

6. Trang thiết bị:
- Ngoài các trang thiết bị văn phòng, máy vi tính và phần mềm tư vấn xây dựng thông thường, kể từ tháng 01 năm 2015, đơn vị đã hoàn thành Đề án 1511, Cơ quan điều hành Đề án là Bộ Xây dựng, đầu tư trang thiết bị thí nghiệm, kiểm định đồng bộ và hiện đại trong lĩnh vực kiểm định xây dựng.
- Các trang thiết bị do Đề án 1511 trang bị cho đơn vị phần lớn có đặc tính kỹ thuật là điều khiển bằng điện tử tự động hoá, độ chính xác cao, đồng thời được kiểm định/hiệu chuẩn thường xuyên đúng quy định theo pháp luật về đo lường của Nhà nước. Do đó trang thiết bị của đơn vị rất phù hợp để kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng nói chung, gạch không nung nói riêng.
- Đặc biệt phép đo điện trở nối đất ( của Hệ thống chống sét hoặc mạng land nội bộ kết nối các thiết bị của công trình) phải là phép đo nằm trong Danh mục phép thử của Phòng Thí nghiệm LAS-XD do Bộ Xây dựng cấp, đồng thời thiết bị đo điện trở này phải được kiểm định đo lường và có Giấy chứng nhận kiểm định theo định kỳ 1 lần/năm. Cả hai điều kiện này đơn vị đều đáp ứng đúng quy định của Nhà nước.

7. Cơ chế tự chủ của đơn vị:
Theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, đơn vị Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.

8. Các văn bản có liên quan đến hoạt động của đơn vị:
- Quyết định số 102/QĐ-SXD ngày 05/12/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai;
- Quyết định số 373/QĐ-BXD ngày 30/6/2015 của Bộ Xây dựng Về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 25;
- Danh mục các phép thử của Phòng Thí nghiệm LAS-XD 25( kèm theo Quyết định số 373/QĐ-BXD ngày 30/6/2015 của Bộ Xây dựng;
- Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai  số: BXD-00001200 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng cấp ngày 18/5/2017.
  
II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Gia Lai có hai nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
1.  Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước, trực tiếp là Sở Xây dựng, trong công tác kiểm định, giám định về lĩnh vực chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Thực hiện các dịch vụ trong hoạt động xây dựng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh gồm:
2.1. Về kiểm định chất lượng công trình:
a) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xác định đặc tính của đất xây dựng,  vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng trước khi đưa vào sử dụng trong các loại công trình xây dựng; phối hợp đánh giá hợp quy, hợp chuẩn của vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng chế tạo sẵn so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan được áp dụng;
b) Kiểm định xây dựng đánh giá chất lượng, nguyên nhân hư hỏng, giá trị và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc toàn công trình đối với công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
c) Kiểm định đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật trong quá trình khai thác, sử dụng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng;
d) Giám định tư pháp theo vụ việc về lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật theo quy định của Luật Giám định tư pháp.
2.2.  Về khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng công trình.
2.3.  Về tư vấn xây dựng và các dịch vụ khác:
a) Tư vấn lựa chọn nhà thầu theo pháp luật về đấu thầu gồm: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự tuyển; thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu;
b) Tư vấn hoặc nhận ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
c) Tư vấn lập và thẩm tra: Dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ thiết kế và dự toán; giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật;
d) Tư vấn bảo trì các loại công trình xây dựng;
đ) Thi công các công trình mang tính chất nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật lĩnh vực xây dựng; 
e) Hợp tác với các tổ chức trong nước về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kiến thức về lĩnh vực xây dựng; hợp tác với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

III. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN
 
STT Tên dự án Quy mô/ cấp công trình Năm thực hiện
01 Lập Dự án, thiết kế, GSKT, thí nghiệm công trình  Nhà làm việc, khu kinh doanh - Công ty sách thiết bị trường học Gia Lai 3 tầng,
2.000m2
2004
02 Lập Dự án, thiết kế, GSKT, thí nghiệm công trình Nhà sách Phan Bội  Châu - Công ty sách thiết bị trường học Gia Lai 3 tầng,
1.200m2
2005
03 Quản lý DA, Thí nghiệm vật liệu XD và Kiểm định chất lượng công trình : Trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – CN Gia Lai Cấp II
8 tầng,
6.300m2
2006
04 Chứng nhận ĐBATKC và SPH chất lượng công trình XD: Chung cư cao cấp Hoàng Anh Gia lai 18 tầng 2009
05 Chứng nhận ĐBATKC và SPH chất lượng công trình XD: Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia lai Cấp II
07 tầng
2009-2011
06 Chứng nhận ĐBATKC và SPH chất lượng công trình XD:  Trụ sở Kho bạc Nhà nước Gia lai Cấp II
03 tầng
2009-2010
07 Chứng nhận ĐBATKC và SPH chất lượng công trình XD: Trung tâm Y tế dự phòng huyện Chư Sê 03 tầng 2010
08 Chứng nhận ĐBATKC và SPH chất lượng công trình XD: Khách sạn Tre  xanh Plaza Cấp II
9 tầng
2009-2010
09 Chứng nhận ĐBATKC và SPH chất lượng công trình XD: Trường phổ thông Nguyễn Văn Linh tỉnh Gia Lai 3- 5 tầng
109,2 tỷ
2009-2010
10 Thí nghiệm vật liệu XD và Chứng nhận ĐBATKC  và SPH chất lượng công trình XD: Trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Chi nhánh Gia Lai Cấp II
7 tầng
28 tỷ
2009-2010
11 Chứng nhận ĐBATKC và SPH chất lượng công trình XD: Trụ sở làm việc Huyện Ủy huyện Kông Chro Cấp III
3 tầng
 
2009-2010
12 Chứng nhận ĐBATKC và SPH chất lượng công trình XD: Trụ sở làm việc Thị Ủy An Khê Cấp II
5 tầng
 
2009-2010
13 Chứng nhận ĐBATKC và SPH chất lượng công trình XD: Nhà khách NHNo&PTNT - CN Tỉnh Gia Lai  
7 tầng
2010
14
Chứng nhận ĐBATKC và SPH chất lượng công trình XD:  Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai
Cấp II và cấp III
1 - 6 tầng
112 tỷ
2011-2012
15 Chứng nhận ĐBATKC và SPH chất lượng công trình XD:  Nhà thi đấu thể thao đa năng các huyện: Ia Pa, Chư Sê, An Khê, Đăk Pơ,vv... Cấp III 2009-2011
16 Giám sát TCXD:  Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Gia Lai (05 – 06) thuộc Sở LĐ TB-XH tỉnh Gia Lai 1-3 tầng
22 tỷ
2008-2009
17 Giám sát TCXD:  Trụ sở HĐND-UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai Cấp II 2008-2009
18 Giám sát TCXD:  Nhà thi đấu – Trung tâm thể thao tỉnh Gia Lai Cấp III nâng cấp II 2014
19 Giám sát TCXD:  Đền thờ liệt sỹ Trung đoàn 95 – Mang Yang Cấp III 2015
20 Giám sát TCXD:  Đền thờ liệt sỹ và Tượng đài chiến thắng Đăk Pơ Cấp III 2015
21 KĐCL CTXD: Nhà Máy Thủy điện - Công ty CP Thủy Điện Đăk Đoa Cấp III 2011
22 KĐCL CTXD: Nhà Máy Thủy điện - Công ty CP Thủy Điện 4A Cấp III 2011
23 KĐCL CTXD: Nhà Máy Thủy điện - Công ty CP Thủy Điện Sê San 3A Cấp III 2011
  24 Kiểm định CLCTXD:  Trụ sở làm việc kiêm kho Ngân hàng Nhà nước  - CN Tỉnh Kon Tum Cấp II
7 tầng
 
2010-2011
25 Kiểm định CLCTXD: Trụ sở làm việc Bộ Tư lệnh - Binh Đoàn 15 Cấp II 2010
26 Kiểm định CLCTXD: HT chống sét Tháp An - ten và HT Chống sét Kho đạn - Binh Đoàn 15 Đặc biệt 2010
27 Kiểm định CLCTXD: Nhà  Thi đấu thể thao – Binh Đoàn 15 Cấp II 2011-2012
28 Kiểm định CLCTXD: Bệnh viện 15  – Binh Đoàn 15 Cấp II 2011-2012
29 Thẩm tra thiết kế - dự toán: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai Cấp II và III 2013
30 Thẩm tra thiết kế - dự toán: Trụ sở BQLDA Giảm nghèo – Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai Cấp III 2014
31
Thẩm tra thiết kế - dự toán: Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
Cấp III 2014
32 Thẩm tra thiết kế - dự toán: Hệ thống nước sinh hoạt huyện Đức Cơ Cấp  III
49 tỷ
2014
33 Thẩm tra thiết kế - dự toán: Hạ tầng kỹ thuật Văn phòng Tỉnh Ủy Gia Lai Cấp  III 2015
34 Thẩm tra thiết kế - dự toán: Hệ thống điện chiếu sáng TP.Pleiku Cấp  III
12 tỷ
2015
35 Thiết kế-Dự toán Khu hội chợ, triển lãm tỉnh Gia Lai Cấp  III 2014
36 Thiết kế-Dự toán Trường TH xã Kon Thụp, Mang Yang Cấp  III 2015
37 Thiết kế-Dự toán Trường mẫu giáo 17-3, Mang Yang Cấp  III 2015
 
38
 
Thiết kế-Dự toán Trường THCS xã Ayun, Mang Yang
Cấp  III
14,5 tỷ
2015
 
  39
Thiết kế-Dự toán Mở rộng Nhà làm việc Huyện Ủy Ia Pa  
     Cấp  III
 
2015
40 Quản lý dự án Tăng cường NLKĐ cho Trung tâm QH &KĐXD Gia Lai Cấp  III 2014
41 Quản lý dự án xây dựng Nhà đặt thiết bị kiểm định Trung tâm QH &KĐXD Gia Lai Cấp  III 2014
42 Quản lý dự án xây dựng Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai Cấp  III 2016
43 Thí nghiệm công trình Đường D19 thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai  
Cấp  III
 
2016
44 Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình Đường Tuần tra biên giới VN– CPC ( cùng Trung tâm KĐCL  công trình - Tổng cục Đường bộ Việt Nam)  
Đặc biệt
 
2016
45 Kiểm định chất lượng công trình hiện trạng: Trụ sở Công an huyện Ia Pa; hạng mục: Nhà ở tập thể CBCS  
Cấp III
 
2016
 
46
Kiểm định chất lượng công trình: Dự án cải tạo Trụ sở Tỉnh Uỷ Gia Lai
 
    Cấp  I
 
 
2016
 
Ghi chú:   Cấp công trình trong bảng nêu trên được phân cấp theo các quy định của Bộ Xây dựng tại thời điểm thực hiện công tác tư vấn xây dựng.

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai