CHUYÊN MỤC

TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG
.
       
       Địa chỉ: TRỤ SỞ LIÊN CƠ QUAN, 17 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG TÂY SƠN, TP PLEIKU, GIA LAI
       Giám đốc: Huỳnh Tuấn Anh             ĐT: 0914138477
       Email: ttgdgialai@gmail.com

- Quyết định số 101/QĐ-SXD ngày 05/12/2016 của Sở Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch xây dựng Gia Lai;
1. Vị trí:
Trung tâm Quy hoạch xây dựng Gia Lai là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.
Trung tâm Quy hoạch xây dựng Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.
Trụ sở của Trung tâm Quy hoạch xây dựng Gia Lai đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Chức năng:
Trung tâm Quy hoạch xây dựng Gia Lai thực hiện chức năng về tư vấn khảo sát, lập thiết kế quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn, lập thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị và nông thôn.
2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
b) Tư vấn, lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị, quy chế quanrlys kiến trúc - quy hoạch theo yêu cầu của Sở Xây dựng hoặc theo đơn đặt hàng của các chủ đầu tư;
c) Khảo sát xây dựng gồm: Khảo sát, đo đạc bản đồ, địa hình, địa chất công trình, hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ công tác quy hoạch xây dựng và tư vấn thiết kế xây dựng;
d) Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị và nông thôn;
đ) Thiết kế cắm mốc và thực hiện cắm mốc giới, chỉ giới quy hoạch ngoài hiện trường;
e) Liên danh với các đơn vị tư vấn trong nước thực hiện các công việc theo chức năng của Trung tâm;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Xây dựng giao.
3. Cơ cấu tổ chức:
Trung tâm Quy hoạch xây dựng Gia Lai có cơ cấu tổ chức gồm:
3.1. Lãnh đạo: Giám đốc, Phó Giám đốc
3.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Phòng Tổng hợp;
- Phòng Quy hoạch xây dựng,
- Phòng Khảo sát, đo đạc.
Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Trung tâm.

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai