CHUYÊN MỤC

Quản lý vật liệu xây dựng > Giá vật liệu xây dựng


Tiêu đề Tải về Xem
23XD: Công bố giá VLXD tháng 8 văm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
23XD: (9/8) Công bố giá VLXD tháng 7/2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
23XD: (31/01) công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai
23XD: (21/7) Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1,2,3 và quý 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh
23XD: (21/7) Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4,5,6 và quý 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh
23XD: (13/7) Phụ lục 05-Công bố giá VLXD tháng 6 và quý II văm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
23XD: (13/7) Văn bản 05-Công bố giá VLXD tháng 6 và quý II văm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
23XD: (08/6) Quyết định phê duyệt đơn giá DVCI đô thị; quy định cụ thể hệ số để xác định chi phi
23XD: (9/6) Công bố giá VLXD tháng 5/2023
23XD: (9/5) Thông tin giá VLXD tháng 4/2023
23XD: (14/4) Công bố giá VLXD Quý I/2023
23XD: (10/3) Công bố giá VLXD tháng 02/2023
22XD: (09/11) Công bố giá VLXD tháng 10 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
23XD: (24/02) Công bố giá VLXD tháng 01/2023
22XD: Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Qúy II trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22XD: (Quý IV/2022) Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22XD: (13/10) Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Qúy 3 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22XD: (Quý III/2022, điều chỉnh tháng 9) Công bố giá VLXD quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22XD: (Quý III/2022) Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22XD: (Quý II/2022) Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22XD: (Quý I/2022) Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22XD: Công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xay dựng theo Thông tư 11.2021 cua
21XD: Công bố chỉ số giá XD thang 10 11 12, quý 4 và năm 2021
21XD: (Quý IV/2021) Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22XD: Công bố Chỉ số giá VLXD Quý III năm 2022 (điều chỉnh tháng 9) trên địa bàn tỉnh Gia Lai
21XD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
21XD: (Quý III/2021) Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
21XD: Công bố chỉ số giá XD tháng 4, 5, 6 và quý II/2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
21XD: (Quý II/2021) Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
21XD: Công bố Chỉ số giá VLXD tháng 1-2-3 Quý I/2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
21XD: Công bố Giá VLXD Quy I-2021
21QLXD: (Quý IV/2020) Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
21XD: Công bố Chỉ số giá VLXD tháng 10-11-12-Quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
20QLXD: (III/2020) Công bố Chỉ số giá vật liệu xây dựng quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
20QLXD: (19/10) Công bố đơn giá nhân công XD; giá ca máy và thiết bị thi công XD trên địa bàn tỉnh
20QLXD: (Quý III/2020) Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
20QLXD: Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4,5,6 và quý II năm 2020
20QLXD: (II/2020) Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
20QLXD: Công bố chỉ số giá xây dựng quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
20QLXD: Công bố đơn giá Nhân công, giá ca máy xây dựng năm 2020
20QLXD: (I/2020) Công bố giá Vật liệu xây dựng Quý I-2020
20QLXD: Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
20XD: Quyết định Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2019 trên địa bàn
9QLXD: Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và quý I, II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
9QLXD: Công bố giá VLXD trên địa bàn tình số 02/2019 ngày 20/8/2019
9QLXD: Công bố Giá xây dựng số 01/2019
8QLXD: Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8QLXD: Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8QLXD: Công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Số 02 ngày 20/8/2018)
8QLXD: Công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Số 02 ngày 20/8/2018)
8QLXD: Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2, tháng 3 và quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8QLXD: Công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Phần II (03/2018)
8QLXD: Công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Phần I (03/2018)
8QLXD: Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (03/2018)
8QLXD: Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 Quý IV và năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
QLXD: Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 2, 3, 4, 5, 6 và Quý I,II (75/QĐ-SXD - 10/8/2017)
QLXD: Công bố giá vật liệu xây dựng số 02/2017/CBGVL-LS (Ngày 15/8/2017)
QLXD: Công bố giá VLXD 01/2017/CBGVL-LC ngày 15/3/2017
Quyết Định số 69 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2016
Quyết Định số 38 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2016
Quyết định số 92 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Qúy III năm 2016
Giá VLXD quý 1 năm 2013
Giá VLXD quý 2 năm 2013
Công bố giá VLXD năm 2014
Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2014
Định mức dự toán của Bộ Xây dựng công bố năm 2014
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 07, tháng 08, tháng 9 và quý III năm 2014 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Giá xây dựng Quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Chỉ số giá xây dựng tháng 1+2+3 quý I năm 2015
Giá VLXD 2 năm 2015
Giá XD tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015
Giá XD tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2015
Giá vật liệu xây dựng số 03-2015 của Liên Sở Xây dựng-Tài Chính
Giá VLXD tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015
Giá VLXD số 01 năm 2016

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai